12 octombrie, Chișinău. Reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică au participat la un seminar cu genericul ,,Importanța standardelor și rolul acestora în sectorul energetic și academic”, organizat de către Institutul de Standardizare din Moldova(ISM), în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei(UTM) și Institutul de Energetică(IE).

        Scopul evenimentului a fost informarea specialiștilor privind utilizarea standardelor europene și internaționale ca instrument de reglare a pieței. Standardizarea și cercetarea contribuie la protecția intereselor consumatorilor, sporește performanța producătorilor, condiționând creșterea calității produselor și a serviciilor în sectorul energetic, ca o ramură de bază ale economiei naționale. Seminarul s-a desfășurat prin utilizarea platformei ZOOM. Conferința a găzduit specialiști din domeniul energetic și academic, printre care, Victor Gropa, Decan al Facultății de Energetică și Inginerie Electrică, Mihai Lupu, Șef al Laboratorul Eficiența Energetică și Surse de Energie Regenerabilă în cadrul Institutului de Energetică, Tatiana Crotic, Ecaterina Ghelas și alții.

           Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.