13 octombrie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică a încheiat un Memorandum de Înțelegere împreună cu AO Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile și Asociația Jurnaliștilor de Mediu privind implementarea proiectului finanțat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei(GIZ): ,,Accelerarea adoptării bunelor practici privind dezvoltarea durabilă a mediului școlar.”

Acest proiect are ca obiectiv principal crearea unui model de planificare durabilă pentru îmbunătățirea mediului fizic școlar, cu scopul de a gestiona în mod competent resursele și facilitățile școlare (energie, deșeuri, apă, amenajarea teritoriului, achiziții verde, utilizarea de materiale ecologice etc.), precum și diverse întrebări sociale și financiare asociate. Proiectul își propune să acopere min. 10 școli, din cel puțin 5 localități din Republica Moldova. Grupul țintă fiind personalul școlilor, elevii, părinții, factorii de decizie de la nivel național și local: Ministerul Educației, agențiile naționale de educație și alți stakeholderi relevanți de la nivel național, din educație sau din alte sectoare.

Impactul așteptat al implementării proiectul dat este: Nivelul de confort în încăperile școlilor îmbunătățit datorită practicilor bune adoptate; Economii de costuri datorate consumului redus de resurse și gestionării îmbunătățite a școlii, inclusiv terenuri și facilități; Oportunități de dezvoltare profesională și personală pentru personalul întregii școli și, mai larg, pentru comunitate; Școala care servește ca model pentru sustenabilitatea în cadrul comunității, încurajând participarea, incluziunea și interacțiunea cu membrii comunității, promovând în același timp vocea elevilor și abilități de lider; Crearea de parteneriate comunitare, care îmbogățesc programul unei școli și adaugă valoarea cu expertiză și sprijin, conectând în același timp școala la alte inițiative comunitare,  a îmbunătăți nivelul de confort în încăperile școlilor  datorită practicilor bune adoptate.

Proiectul ,,Accelerarea adoptării bunelor practici privind dezvoltarea durabilă mediului școlar” va evalua mediul fizic școlar și să elaboreze Planul de Acțiuni de Dezvoltare Durabilă dar și va implementa proiectele demonstrative mici pentru obținerea succesului într-unul dintre domeniile de interes. Astfel va fi posibilă formarea capacităților membrilor interesați ai comunității școlare prin Crearea unei echipe de comunicare în fiecare dintre școli pentru a prezenta talentele și pasiunile de mediu ale elevilor. În acest context, proiectul dat își propune ca modelul de planificare durabilă pentru școli, cu accent pe energie și mediu, pilotat în 10 școli și mecanismele de planificare, să fie adaptate și bine gestionate de părțile interesate locale iar peste circa 1000 de persoane (elevi, profesori, părinți) să-și sporească gradul de conștientizare cu privire la problemele de mediu și la modalitățile de abordare a acestora. Copiii, părinții, profesorii să fie inspirați să integreze principiile durabilității în propriile lor stiluri de viață și comunități.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.