14 septembrie, Chișinău. Reducerea consumului de gaze naturale folosite pentru încălzire cu circa 50% - acesta este rezultatul obținut în urma implementării proiectului „Reabilitarea termică a Edificiului Centrului de Sănătate Publică din raionul Orhei”, realizat cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică.

În cadrul proiectului au fost realizate măsuri de înlocuire a ferestrelor și ușilor exterioare pe o suprafață de 283,37 m2. Cu ajutorul acestora s-au obținut economii de energie de 55 157 kWh/an, economii financiare în sumă de 35 293,38 lei/an și reducerea emisiilor de CO2 cu 23 de tone/an.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1 641 089 lei.

Pentru accesare video, vedeți link-ul de mai jos:

https://www.youtube.com/watch?v=fB_4WeS1Iws&ab_channel=AgentiapentruEficientaEnergetica

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.