Datele statistice arată că în anul 2019, consumul de energie electrică de către consumatorii finali a constituit 3,8 GWh, în timp ce cantitatea generată a energiei electrice livrată în rețea a fost cu mult sub nivelul consumului. Producerea internă a acoperit doar 18,6 % din necesar, în condițiile în care livrarea către consumatorii finali a crescut față de anul precedent.

Din totalul resurselor energetice disponibile în țară, circa 35% o constituie produsele petroliere, 29% gazul natural, 11% energie electrică, 22% biocombustibili și deșeuri și 3% - cărbunele. În acelaşi timp este important de menţionat faptul că,  91% din aceste resurse sunt utilizate direct în scopuri energetice.

Pentru detalii, accesați link-ul: https://aee.md/ro/video-gallery/energia-verde-solu-ia-pentru-viitorul-tau-i-a-republicii-moldova

          Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.