13 ianuarie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică a organizat ședința grupului de lucru referitor la aprobarea Raportului privind stabilirea cerințelor minime față de persoanele ce doresc să practice activitatea de auditor energetic.

Ședința a avut loc în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei, alături de Centrul de Formare Continuă Eficiența Energetică a Clădirilor Publice, Institutul de Energetică și Agenția de Cooperare a Germaniei.

În acest context, aducem la cunoștință că a fost analizat și aprobat Raportul privind stabilirea cerințelor minime față de persoanele ce doresc să practice activitatea de auditor energetic, document de o importanță majoră pentru procesul de curând lansat privind calificarea auditorilor energetici.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.