04 mai 2021, or. Strășeni. Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru Ciudin, a întreprins o vizită în orașul Strășeni, la Parcul Industrial CAAN a Zonei Economice Libere „Bălţi” cât și la Colegiul de Inginerie, pentru a se familiariza cu potențialul de dezvoltare industrială a principalelor sectoare ale economiei naționale. Unul din obiectivele de bază a vizitei a fost identificarea potențialului de colaborare, promovare și susținere a tehnologiilor în domeniul energiei regenerabile în Republica Moldova prin pilotarea unui Accelerator Antreprenorial, care să conducă la dezvoltarea spiritului antreprenorial, crearea locurilor de muncă și la impactul pozitiv asupra mediului. Totodată, în cadrul vizitei la Colegiul de Inginerie, au fost discutate și aspecte ce țin de potențialul de cooperare între instituții. Colegiul de Inginerie din Strășeni a fost creat în vederea pregătirii specialiștilor și muncitorilor calificați pentru companiile transnaționale rezidente, dar și pentru ramurile economiei naționale în general, prin utilizarea metodelor sistemului de instruire dual, după model german.

        Vizita vine în cadrul activităților de identificare a părților interesate (,,stakeholders”) pentru proiectul ,,Clean Technology Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Republic of Moldova” planificat spre implementare începând cu anul 2021. Activitățile proiectului includ elaborarea unui set de instrumente pentru autoritățile publice, mediul de afaceri și consumatorii casnici, cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă adaptate pentru nevoile specifice precum și recomandări de finanțare a activităților de eficiență energetică și energie regenerabilă.

        Facilitățile de care dispune la moment Parcul Industrial CAAN îl face atractiv atât pentru proiectele mici, cât și pentru companii cu potențial industrial și activități de dezvoltare și cercetare, ce îl poziționează avantajos pentru proiectul planificat spre implementare precum și pentru desfășurarea activității antreprenoriale.

        Menționăm, că Agenția pentru Eficiență Energetică  are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.