06 februarie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică, în colaborare USAID Securitatea Energetică a Republicii Moldova (Moldova Energy Security Activity - MESA), organizează un curs practic de formare continuă destinat formatorilor și auditorilor energetici autorizati anterior pentru categoria Clădiri. Instruirile au loc în cadrul Centrului universitar de Formare Continuă al Universității Tehnice a Moldovei.

        Cursul se desfășoară în perioada 01-10 februarie și este constituit din activități teoretice și practice și are ca scop actualizarea cunoștințelor și formarea continuă a auditorilor energetici, care au fost calificați automat în Registrul electronic al auditorilor energetici și care vor fi potențiali formatori în cadrul programelor de formare a auditorilor energetici, pentru categoria Clădiri, implementate de Centrul de Formare Continuă ,,Eficiența Energetică a Clădirilor Publice” (CFC EECP).

De menționat că, pe perioada cursului, auditorii energetici vor efectua activități practice cu vizite la fața locului, în clădirea selectată pentru a efectua măsurători. Ulterior, aceștia vor lucra în strânsă legătură cu formatorii pentru a efectua calcule tehnice și financiare cu scopul elaborării unui audit energetic model.

       Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este instituția responsabilă de implementarea prevederilor Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 676/2020, precum și de calificarea și înregistrarea auditorilor energetici în Registrul electronic al auditorilor energetici conform prevederilor Regulamentului menționat supra.