1 decembrie, s. Grozești, r-nul. Nisporeni. Colaboratorii Agenției pentru Eficiență Energetică au efectuat o vizită în teritoriu pentru constatarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a Instituției Publice Liceul Teoretic „Prometeu” din satul Grozești, raionul Nisporeni.

Proiectul este susținut în cadrul unui Proiect Pilot.

În cadrul proiectului au avut loc următoarele măsuri de eficiență energetică:

-  Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 37,8 m2;

 -  Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 2 471,00 m2;

 -  Construcția centralei termice pe gaz natural cu puterea totală de 174 kW.

Valoarea totală a proiectului constituie 4 498 713 lei.    

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.