Autoritățile publice locale vor avea caiete de sarcini model cu specificații minime privind calitatea și performanța energetică pentru procurarea lucrărilor de eficiență energetică, a sistemelor fotovoltaice, de iluminat stradal, a centralelor pe biomasă și alte echipamente. Elaborarea acestora a fost inițiată de Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE), cu susținerea programului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova.

Este vorba de elaborarea unor cerințe și specificații minime, pentru o serie de lucrări de eficientizare a consumului de energie, precum, izolarea termică a anvelopei clădirii, schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare, eficientizarea consumului de energie în cadrul sistemelor de iluminat interior și exterior, etc., precum și de valorificarea surselor de energie regenerabilă, printre care, instalarea sistemelor fotovoltaice, a centralelor pe biomasă, colectoarelor solare, etc. Cerințele și specificațiile minime urmează a fi încadrate într-un model de caiet de sarcini, care ulterior va fi prezentat autorităților publice locale și a altor părți interesate, într-o serie de seminare de instruire.

„Una dintre problemele majore cu care se confruntă în prezent autoritățile publice locale, este lipsa expertizei tehnice pe domeniul tehnologiilor de eficiență energetică și energie regenerabilă care să pregătească în mod corespunzător termenii de referință pentru lucrări și servicii. Dezvoltarea necorespunzătoare a caietului de sarcini duce la contestații din partea solicitanților și întârzieri în executarea lucrărilor sau în achiziționarea de biocombustibili. Aceste cerințe minime vor facilita achizițiile și efectuarea lucrărilor în termene optime, contribuind totodată la creșterea calității lucrărilor și serviciilor achiziționate din bani publici”, a declarat directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Ion Muntean.

AEE va aproba aceste cerințe pentru a fi preluate în cazul proiectelor și programelor pe care le va implementa și va recomanda aplicarea cerințelor și specificațiilor elaborate de către autoritățile publice locale, dar și în cadrul altor programe național de finanțare a măsurilor de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabilă.

Totodată, urmează a fi promovat conceptul de achiziție publică durabilă, prin considerarea prevederilor Legii 139/2018 cu privire la eficiență energetică, care stipulează că autoritățile publice trebuie să achiziționeze numai bunuri care fac parte din cea mai înaltă clasă de eficiență energetică posibilă sau care corespund cerințelor de proiectare ecologică.

Specificațiile tehnice și cerințele minime urmează să treacă printr-un amplu proces de consultări publice cu toate părțile interesate – companii importatoare, distribuitoare de echipamente electrice, companii de construcții, etc., precum și cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale. Consultările publice se desfășoară în perioada 25 mai – 09 iunie 2023, pentru a participa sau a propune comentarii la acestea, părțile interesate pot lua legătura cu Manole Balan, Șef Direcția direcția implementare și monitorizare a politicilor, la adresa manole.balan@aee.md, iar materialele pot fi consultate pe link-ul de mai jos:

https://docs.google.com/document/d/1BDphqvW8qynbwEaNZDsHXQFBlq178ANO/edit?rtpof=true&sd=true

 

Notă informativă privind consultările publice